låne penger

Du må kjenne til hva forskjellen på nominelle og effektive renter er på et forbrukslån. Det er bare en av disse to som sier noe om hva dine egentlige kostnader blir. Her får du en enkel forklaring, slik at du kan foreta de riktige vurderingene før du låner.

Dette er nominell rente

Den nominelle renten er prisen du må betale for å få låne penger, eller kjøpe noe på kreditt. Dette skal dekke utlånerens administrative kostnader, og gi et overskudd. I tillegg er det en slags forsikringspremie i rentene. Kredittytere og banker taper av og til på tjenestene sine, for eksempel når lån misligholdes, og låntakeren ikke evner å gjøre opp. En del av overskuddet fra andre låntakere, vil da kunne dekke tapet.

Nominelle renter er det du ser bankene oppgir i markedsføringen sin. De uttrykkes nesten alltid pro anno (p.a.), det vil si per år. Selv banker med små forbrukslån gjør dette, til tross for at disse lånene ofte skal gjøres opp på langt kortere tid enn 12 måneder.

Dette er effektiv rente

Nominelle renter inkluderer ikke gebyrer. En bank vil dermed sjelden kunne markedsføre et forbrukslåns effektive renter, fordi lånetiden vil være forskjellig fra kunde til kunde. Den effektive renten får vi først når vi kjenner alle gebyrer. Og, for å kjenne til alle de månedlige terminomkostningene, må vi kjenne lånetiden. Effektive renter viser lånets reelle kostnader.

Dermed kan to personer ha samme nominelle rente i samme bank, men ulik effektiv rente. Den av de med lengst lånetid, har lavest effektiv rente. Dette fordi alle gebyrene fordeles på flere måneder. Imidlertid har personen med lengst lånetid, fortsatt større kostnader enn den andre (låntakeren betaler renter over lengre tid, pluss flere gebyrer).

Merk deg at effektive renter inkluderer kun normale lånekostnader. Purregebyrer, gebyr for betalingsutsettelse, eller for avdragsfritak, er eksempler på kostnader som eventuelt kommer i tillegg.

Slik fastsettes de nominelle rentene på et forbrukslån

Når banken mottar lånesøknaden din, foretar de en kredittsjekk. Denne bestemmer om du får låne, og dernest påvirker sjekken hvilke renter du får. Anses du som en sikker betaler, vil banken gi deg lavere renter enn om det motsatte er tilfelle. Sikre betalere er de som har høy kredittscore og god betalingsevne.

Lånesummen spiller også inn på dette. Har du søkt om en lav lånesum, blir de nominelle rentene banken tilbyr deg noe høyere enn om lånesummen er stor.  

Skattefradraget gjør rentene litt billigere

I bankenes lånetilbud er det de effektive rentene som forteller deg hva lånet koster. Totalkostnadene kan imidlertid bli høyere dersom du pådrar deg andre gebyrer, eller ved en renteendring.

Summen av det du betaler for normale kostnader får du rett til skattefradrag for. For inntektsåret 2018 var skattefradraget for gjeldsrenter på 23%.

Det vil si at om du for eksempel hadde 10 000 kroner i kostnader på lånet, ville du redusert den skattepliktige inntekten din med 2 300 kroner. Hva det vil si i reell reduksjon av lånets kostnader, kommer da an på hvor mange prosent inntektsskatt du betaler. Betalte du 50% i skatt, ville du altså reelt sett redusert lånekostnadene med halvparten (50%) av de 2 300 kronene.

Du får oppgitt alt i tilbudet

Det går ikke lange tiden fra du søker om et forbrukslån, til banken svarer med et ja eller nei. Aksepterer de søknaden din, vil svaret inneholde et tilbud pluss en låneavtale. Der fremgår de nøyaktige nominelle og effektive rentene, samt hva totalkostnadene blir den dagen lånet er helt nedbetalt.

Skal du sammenligne flere tilbud, er det altså ikke de nominelle rentene du bør fokusere på. Effektive renter, og dermed totalkostnader, er det som gir deg det riktige sammenligningsgrunnlaget.