Som ung søker er det vanskeligere å innfri kravene til et forbrukslån. Statistisk sett viser det seg at yngre personer utgjør en høyere risiko. Denne økte risikoen kan føre til at du ikke får lån i det hele tatt eller at lånevilkårene blir dårligere. Dårligere lånevilkår betyr oftest høyere effektiv rente og lånet ditt vil bli dyrere. Det finnes måter å styrke sin lånesøknad på som ung. 

Styrke din lånesøknad

Lånetilbyder vil alltid foreta en kredittsjekk av deg før du får lån. Denne vil gi deg en score fra 0-100 der 0 er dårligst. Det er mange faktorer som spiller inn, blant annet: Inntekt, utdanning, alder og gjeld. Som ung søker har du ofte lav inntekt og ingen utdanning. Du vil derfor få en lavere kredittscore selv om inntekten din er høy nok. Dette vil gi deg dårligere lånevilkår og lavere rente.

Men det finnes et par måter å styrke din lånesøknad på. Som ung har du kanskje ikke gjeld fra før av og dette teller positivt. Det er vanskelig å gjøre noe med alder og utdanning som 18 åring. Men det er mulig å senke den risikoen du utgjør som låntaker ved å bruke en medsøker. En medsøker vil sammen med deg som hovedsøker stå juridisk ansvarlig for lånet. Det betyr at hvis du ikke betaler ned avdrag og renter innen tide kan medsøker bli holdt økonomisk ansvarlig. Og igjen, jo lavere risiko du utgjør jo bedre lånevilkår får du.

En indirekte måte å styrke din søknad på er å søke hos flere lånetilbydere. Ulike lånetilbydere har ulike minimumskrav til deg som søker. Ved å søke hos flere sikrer du deg at du får de beste vilkårene mulig.

Fordeler med forbrukslån

Den største fordelen med forbrukslån er at du kan bruke det på hva du vil. Lånesøknader er lett tilgjengelige på nettet og pengene kommer kjapt. Vanligvis når en låner penger trenger du sikkerhet i enten bolig eller bil. Lån uten sikkerhet gjør det mulig for deg som ikke har bil eller bolig å få tilgang til penger. 

Mange tror at når du først tar opp et forbrukslån er du bindet til den nedbetalingsplanen som først er avtalt. Dette stemmer ikke, du kan selv bestemme å innfri deler eller hele lånet når som helst. Har du ekstra penger til overs er det lurt å betale ned på ditt lån.

Hvilke spørsmål bør du stille deg før et evt. Lån?

Det er mange spørsmål som er viktig å stille seg selv før en tar et lån for å unngå fallgruver. Her er det listet opp det vi mener er viktigst.

  • Har jeg råd? Det er viktig å sette seg inn i egen økonomi før et evt. Lån. Her kan det være smart å sette opp et budsjett for inntekter og utgifter. Dette vil fort vise deg om du har råd til å betale ned det månedlige avdraget. Vær realistisk.
  • Hvor mye trenger jeg? Det kan være lett å låne ekstra penger bare fordi du har muligheten, men her er det viktig å være streng med seg selv. Et høyere lån vil som oftest utgi en høyere risiko og dårligere lånevilkår. Totalkostnaden på lånet vil dermed bli høyere. Prøv å estimere akkurat hvor mye du trenger og ikke ta opp mer.
  • Hvordan ser økonomien min ut i framtiden? Kanskje har du jobb akkurat nå, men planlegger å studere i fremtiden. Det kan da bli trangere om økonomien og et forbrukslån kan tynge deg ned. Selv om det er vanskelig å forutse framtiden er det lurt å tenke seg ekstra godt om. 
  • Hvor lang tid skal jeg bruke på å betale ned? En lavere nedbetalingstid vil gi lavere totalkostnad på lånet. De månedlige kostandene vil bli høyere, men totalkostnaden på lånet blir lavere. Også unngå for høye månedlige avdrag da dette kan føre til at du havner bakpå.